0
No products in the cart.

Şifa Kurbanı Nedir? Niçin Kesilir?

Şifa kurbanı, maddi veya manevi hastalıklardan kurtulmak, şifa bulmak niyetiyle Allah rızası için kesilen kurbandır. Bu, nafile kurban türlerinden biridir ve tıbb-ı nebevideki şifa yöntemlerinden biri olarak da kabul edilir.

Şifa Kurbanı Niçin Kesilir?

Kurban kesmek, Hz. Allah’a olan bağlılığımızı ve teslimiyetimizi göstermenin en güzel yollarından biridir. Hasta bir kişi için kesilen kurban ise, ilahi şifaya ulaşmak için yalvarışımızın ve umudumuzun somut bir göstergesidir. Bu kurban, Allah’ın sonsuz rahmetine ve merhametine sığınarak, şifa ve af dileme vesilesi olur. Allah’ın Şafii ismi hürmetine kurban kesmek, Allah’ın “Şafii” isminin tecelli etmesine vesile olur. “Şafii”, “şifa veren” anlamına gelen bu yüce isim, bize her türlü hastalıktan ve dertten şifa verme kudretinin Hz. Allah’a ait olduğunu hatırlatır. Şifa kurbanı, bu ismin hürmetine kesildiğinde, hastanın şifa bulması kolaylaşır.

Şifa kurbanı, temelde iki amaçla kesilir:

 • Maddi hastalıklardan kurtulmak için: Hastalıkların şifası için Allah’a dua ve niyazda bulunmak ve şifa bulmak için bir vesile olarak.
 • Manevi hastalıklardan kurtulmak için: Nazar, stres, sıkıntı gibi manevi problemlerden kurtulmak ve huzur bulmak için.

Hasta İçin Şifa Kurbanı Kesilir mi?

Hasta olan bir kişi için şifa kurbanı kesilebilir. Şifa kurbanı hastalar için şifa dilemek ve Allah’a yalvarmak için kesilen özel bir kurbandır. Sevdiklerimizin şifa bulması için dualarımızı ve niyetlerimizi Hz. Allah’a sunmanın bir yoludur. Allah’ın merhameti ve şifası sınırsızdır. Şifa kurbanı, bu şifayı talep etmek ve Allah’a tevekkül etmek için önemli bir adımdır. Şifa kurbanı, hastalar ve aileleri için manevi bir destek ve umut kaynağıdır. Onların zor zamanlarında dayanma gücü ve teselli verir.

Şifa Kurbanı Nasıl Kesilir?

Şifa kurbanı, diğer kurbanlarda olduğu gibi belirli şartlara uygun olarak kesilmelidir. Kesim, İslami usullere uygun olarak gerçekleştirilir. Bu şartlar şunlardır:

 • Kurbanlık hayvanın büyükbaş hayvan olması, küçükbaş hayvan ise koyun veya keçi olması gerekir.
 • Kurbanlık hayvanın sağlıklı, uygun yaşta ve kusursuz olması gerekir.
 • Kesimde, kurbanı kesen kişi Hz. Allah’a niyet ederek besmele çeker ve kurbanı keser.
 • Kurban, belirlenen zaman diliminde ve usulüne uygun şekilde kesilmelidir.
 • Kesim sonrası etler, paylaşım ve yardımlaşma amacıyla yoksullara dağıtılır. Bu şekilde, şifa kurbanı hem manevi bir ibadet olarak yerine getirilir hem de toplumda dayanışma ve yardımlaşma ruhunu pekiştirir.

Şifa Kurbanı

Şifa Kurbanı Ne Zaman Kesilir?

Şifa kurbanı, yılın her gününde kesilebilir. Kurban kesimi için belirli bir tarih veya zaman sınırlaması yoktur. Önemli olan kurbanın İslami usullere uygun şekilde kesilmesi, niyetinizin samimi ve doğru olması, dualarınızın içtenlikle Hz. Allah’a sunulmasıdır.

Kişi sağlık sorunları sebebiyle kendi adına veya sevdikleri adına şifa bulmak maksadıyla bu kurban istediği zaman kesebilir. Şifa niyetiyle kurban kesmek, Hz. Allah’a şifa dileklerini iletmenin ve merhametini umut etmenin kutsal bir yoludur.

Şifa Kurbanına Nasıl Niyet Edilir?

Kurban kesmeden önce, içtenlik ve samimiyetle niyeti belirlemek önemlidir. Niyetin özünde sağlık sorunu yaşayan kişiler için şifa dileme arzusu, Hz. Allah’ın rahmetine ve merhametine olan inancımız yatmaktadır.

 • (Hastanın adı)’nın (hastalık adı) hastalığından kurtulup şifa bulması için, Hz. Allah’ın rızasını ve şefaatini niyaz ederek bu kurbanı kesiyorum.
 • Rabbimin yüce merhametine sığınarak Şafii ismi hürmetine, (hastanın adı)’nın şifa bulması için bu kurbanı kesiyorum.
 • Sağlık ve sıhhatin bir nişanesi olarak, (hastanın adı)’nın şifasına vesile olması niyetiyle bu kurbanı Allah rızası için kesiyorum.

Şifa Kurbanını Kimler Yiyebilir?

Şifa kurbanının etini hastanın kendisi, aile bireyleri, komşuları ve yakınları başta olmak üzere tüm insanlar yiyebilir. Ancak kurban sahibi hem şifa bulmak hem de yoksul, fakir ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak gibi bir amaç taşıyorsa yardıma ihtiyacı olan kişiler araştırılarak o kişilere kurban etinin dağıtımı yapılabilir. Bu daha faziletli bir davranıştır.

Vekalet Yoluyla Şifa Kurbanı Kesilir mi?

Vekalet, bir kişinin başkasına bir görevi veya ibadeti yerine getirme yetkisi vermesidir. Şifa kurbanı için de sağlık sorunu yaşayan kişi, güvenilir bir kişiye vekalet vererek adına kurban kesimini gerçekleştirebilir. Vekaletle kurban kesimi yapılırken İslami kurallara ve usullere uyulmalı, kesim esnasında gerekli dua ve niyetler yapılmalı, vekalet verilen kişi güvenilir ve sorumlu biri olmalıdır.

Şifa Kurbanı faydaları?

 • Manevi açıdan: Allah’a yakınlaşmak, dua ve niyazda bulunmak için bir vesiledir.
 • Psikolojik açıdan: Hastaya ve yakınlarına umut ve moral verir.
 • Sosyal açıdan: Yardımlaşma ve dayanışma duygusunu artırır.

Kurban türleri hakkında bilgi almak için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için blog sayfamızı, youtube ve sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edebilirsiniz.