0
No products in the cart.

Muharrem Ayı Nedir? Neler Yapılır?

Muharrem Ayı

Muharrem ayı, Hicrî senenin birinci ayıdır. Senenin son ayı olan Zilhicce ayını tamamlamış, bu ayda ifa edilen Hac, Kurban vb. ibadetleri yerine getirmiş ve yeni bir hicri seneye hazırlanmış olduk.

Muharrem-i Şerif, yeni bir kameri yılın başlaması münasebetiyle tefekkür ve nefis muhasebesi yapma zamanıdır. Günahlarımızdan, noksanlarımızdan tevbe edip kavuştuğumuz nimetlere şükretmeli ve gelecek yıl için dua etmeliyiz. Son nefesimize kadar, son nefesimiz dahil kavuşmak istediğimiz nimetler için Mevlâ’ya dua ve niyaz etmeliyiz. Muharrem ayında, ibadetlerimizi artırıp manevi olarak güçlenmeliyiz.

Muharrem Ayının Faziletleri Nelerdir?

Bu ay, içinde meydana gelen ulvi hadiseler, vuku bulan ilahi tecelliler ve İslami bir tarih başlangıcı kabul edilmesi bakımından Müslümanlar arasında büyük bir ehemmiyet taşır.

Yeni bir sene, yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan demektir. Tüm Müslümanlar birbirlerinin yeni Hicri senelerini tebrik etmeleri çok güzel bir davranıştır. İbadet takvimimizin başlangıcı olması sebebiyle Allah’a kulluğumuz ve dini vazifelerimize taze bir heyecanla yeniden sarılmalıyız.

Kur’ân-ı Kerim’de hürmet edilmesi gerektiği belirtilen bu mübarek ay çok kıymetlidir. Bu mübarek ayın ilk on gecesi de Zilhicce’nin ilk on gecesi gibi mübarektir. Leyâli-i Aşara yani on mübarek gece olarak bilinen geceler bu aydadır. Bu geceleri ihya etmek, ibadetle geçirmek ve hususiyle ilk on gününde oruç tutmak çok faziletlidir. Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak ve 10. gün Aşure pişirmek faziletli ibadetlerdendir. Bunu yerine getirenlerin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin efendilerimizle cennete girecekleri ümit edilir.   

Aşure Günü Ne Zaman?

Muharrem ayının onuncu günü Âşûrâ günüdür. Kelimenin aslı Âşûrâ’dır. Dilimize Aşûre şeklinde yerleşmiştir. “Onuncu” manasına gelir. Bu gün, hem Muharrem ayının onuncu günü, hem de bu ümmete verilen on ikramın onuncusudur. On ikram şunlardır: Recep, Şaban, Ramazan ayları, Kadir gecesi, Ramazan Bayramı günü, Zilhiccenin ilk on günü, Arefe günü, Kurban Bayramı günü, Cuma günü ve Aşûre günü. Rabbimiz bu ay, gün ve gecelerde kendisine ibadet edip af dileyen kullarının kurtulacaklarını bildirmiş. Bu vakitleri Ümmet-i Muhammed’in günahlarına kefaret, hatalarını temizleyici kılmak suretiyle onlara ikramda bulunmuştur.

Muharrem ayı

Muharrem Ayında Neler Yapılmalıdır?

 • Muharrem ayının birinci gününde, her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlâs-ı Şerîf okuyanları Cenâb-ı Hak lütfuyla, keremiyle bu âlemden kul borcu ile huzuruna getirmeyecek, dünyada ödemeye muvaffak kılacaktır.
 • Bu ayın ilk gecesi, akşam ile yatsı arasında Allâh rızası için iki rekât namaz kılınır.
  • Namaza şöyle niyet edilir: “Yâ Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi hakkımızda mübarek kılman, aff-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar kılman, dünyevî ve uhrevî saadetlere nâil eylemen için, Allâhü Ekber.”
  • Her rekâtte 7 Fâtiha-i şerîfe, 7 Âyetü’l-Kürsî, 7 İhlâs-ı şerîf okunur.
  • Namazdan sonra: 11 defa “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît, ve hüve Hayyün lâ yemût, biyedihi’l-hayr, ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”
  • 11 istiğfâr-ı şerîf, 11 salevât-ı şerîfe okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için ilticâ edilir.
 • Muharrem ayının birinci gecesi ayrıca şu şekilde niyet ederek bir Tesbih namazı kılınır: “Yâ Rabbi, bu yeni senede beni mağfiret-i ilâhiyene, rızâ-yı ilâhîne ve hidâyet-i ilâhiyene mazhar eyle, yeni açılan amel defterimi rızâ-yı ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle, beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhafaza buyur.” Tesbih namazında (15 tesbihden sonra) şunlar okunur:
  • 1. Rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 Âyetü’l-Kürsî,
  • 2. Rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 Âmene’r-Rasûlü… (Sûre-i Âl-i İmrân’ın ilk 2 âyeti de ilave edilerek)
  • 3. Rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî…
  • 4. Rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 1 İhlâs-ı şerîf.
  • Namazdan sonra istiğfâr edilir, salevât-ı şerîfe getirilir ve arkasından dua edilir. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neş.)

Muharrem Ayında Oruç Tutulur Mu?

Ramazan-ı şeriften sonra en faziletli oruç Muharrem orucudur.

Tevbe sûresinin 36. âyet-i kerîmesinde (meâlen): “Muhakkak ki, ayların sayısı, Allâhü Teâlâ katında, Cenâb-ı Hakk’ın kitabında gökleri ve yeri yarattığı günden beri on ikidir. Bunlardan dördü haram olanlardır… ” buyrulmuştur.

Bu aylar Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarıdır. Bunlara eşhuru hurum (haram, hürmetli aylar) denilir. Bu aylarda yapılan isyânın günahı diğerlerinden daha büyük, ibâdetin sevâbı diğerlerinden daha çoktur. Bu nedenle diğer aylardan daha fazla hürmet edilmesi lâzım gelir.

 • Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Muharrem ayından bir gün oruç tutan kimseye, her bir gününe karşılık otuz günlük sevap vardır.” buyurmuştur.
 • Bir başka hadîs-i şerîfte: “…Ramazan orucundan sonra oruçların en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur.” buyurulmuştur.
 • Yine Efendimiz (s.a.v.) Hz. Enes (r.a.)’ın rivayet ettiği bir Hadis-i Şerifte şöyle buyurmuştur: “Kim ki Muharremin ilk cuması oruç tutarsa geçmiş günahları mağfiret olunur. Muharrem ayında üç gün oruç tutana, Cenab-ı Hakk dokuz yüz senelik oruç sevabı yazar.” (İhyâ-u Ulûmmi’d-din)
 • Hz. Âişe validemiz (r.anhâ)’nın rivayetiyle; Peygamber Efendimiz buyurdular ki: “Kim ki Muharrem’in ilk on gününü oruçlu geçirirse Firdevs’i Âlâ’ya varis olur.”

Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak faziletli ibadetlerdendir. Bu on günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10. günlerde oruç tutmalıdırlar. Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) 9. günü seferde bulunduğundan yalnız 10. günü oruç tutmuşlar ve “Sağ olursak gelecek sene 9. günü de tutarız.” buyurmuşlardır.

Bu ayın perşembe, cuma, cumartesi günlerinde peş peşe oruç tutulursa 900 senelik nafile oruç sevabı verilir. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

Hicri Yılbaşı: Muharrem Ayında Ziyaret ve Tebriklerin Önemi

Eskiden Müslümanlar hicri yılbaşı olan Muharrem ayının başında birbirlerini ziyaret eder, tebrikte bulunur, hediyeler verirlerdi. O gün Müslümanlar için adeta bayram sayılırdı. Ziyaretlerde ve gönderilen tebriklerde yeni yılın, birbirlerine ve bütün insanlara hayırlı olması için dua ederlerdi. Ayrıca alimleri evlerinde ziyaret ederlerdi. Temiz giyinmek, fakirlere sadaka vermek de dikkat edilen hususlardı. Bu nedenle Müslümanlar olarak bizler de din kardeşlerimizin yeni yılını tebrik etmeliyiz. Müslümanlar, hatta tüm insanlık alemine hayırlı olması için dualar etmeliyiz.

Okuyucularımızın ve tüm İslam âleminin Hicri yılbaşını tebrik eder, iki cihan saadetine vesile olmasını temenni ederiz.

Bizden haberdar olmak için web sitemizdeki blog bölümünü, youtube kanalımızı ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.