0
No products in the cart.

Kurban Kesmenin Önemi ve Fazileti

Kurban kesmek, Hz. Allah’a yakınlaşma ve verdiği nimetlere şükretme gayesini içeren önemli bir ibadettir. İslam inancımıza göre, kurban kesmek bir fedakarlık olarak kabul edilir ve bu ibadet, hem sevap kazanma hem de manevi olarak Allah’a yaklaşma yollarından biridir. Ayrıca, kurban kesmek kişinin karşılaşabileceği belalardan korunmasına da vesile olur. Bu ibadet, kişinin sahip olduğu nimetlere karşılık Allah’a olan minnettarlığını ifade etmesinin bir yollarından biridir. Bu yazımızda kurban kesmenin önemi ve fazileti hakkında bilgi vereceğiz.

Kurbanın Bazı Hikmetleri

Etinin yenilmesi câiz olan hayvanlar, Allâh’ın ismi zikredilerek (Bismillâhi Allâhü Ekber, denilerek) kesilirse etinin yenilmesi helâl olur. Boğazından kesilmek suretiyle de necis (pis) olan kanından temizlenmiş olur.

Kurban, Hz. Allah’ın kullarına ziyafetidir. Kurban kesmek, Allâhü Teâlâ yolunda bir fedakârlıktır ve onun verdiği nimetlere bir şükürdür. Ayrıca sevap kazanmaya ve Allah’a yakınlığa vesiledir, belalara karşı da bir kalkandır.

Dini, ahlaki, toplumsal birtakım hikmetler ve maslahatlar için kurban kesmek emredilmiştir.

"</p

Kurban Kesmenin Önemi ve Fazileti

Kurban Bayramı günü, Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Hazret-i Fâtıma radıyallâhü anhâ’ya hitâben:

“Ey kızım! Kurbanının başında bulun! Zira Allâhü Teâlâ, onun yere düşen ilk damla kanıyla birlikte, senin bütün günahlarını bağışlar.” buyurmuşlardı.

Orada bulunan İmrân bin Husayn radıyallâhü anh:

“Yâ Resûlallah! Bu fazilet sadece size ve Ehl-i Beyt’inize mi mahsustur, yoksa Müslümanların tamamı için de böyle midir?” diye suâl etti, buyurdular ki:

“Müslümanların tamamı için aynı fazilet ve sevap vardır.”

Diğer hadîs-i şerîflerde şöyle buyurulmuştur:

  • “Ümmetimin hayırlıları (Kurban Bayramı günü) kurban kesenleridir. Şerlileri de (imkânı olduğu hâlde Kurban Bayramı günü) kurban kesmeyenleridir.”
  • “Bir kimse, (Kurban Bayramı günü) kurban kesmeyip derisi dolusunca altın ve gümüşü sadaka olarak verse, kurban kestiğinde kazanacağı sevaba asla ulaşamaz.”
  • “Dikkat edin, kurban kesmek, kurtarıcı amellerdendir, sahibini, dünya ve ahiret şerlerinden kurtarır.”
  • “Kim bana iman eder, benim peygamberliğimi tasdik ederse, Kevser Havzı’mın başında bana şöylece yakın olur.’ buyurup mübarek işaret ve orta parmaklarını birleştirdiler. Sonra buyurdular ki: ‘Kim Kevser’den içerse, Allah’ın azabından ve kıyamet günü, yüzünün kara olmasından (halk içinde rezil olmaktan) emin olur.’ Sonra üç defa şöyle buyurdular: ‘Ancak kurban kesmeyenler hâriç (yani onlar Kevser Havzı’mdan içemez).”
  • Davud aleyhisselâm, kurbanın sevabından sual ettiğinde, Cenâb-ı Hak, ona buyurdu ki: “Ey Davud! Sen bilmez misin kurbanlar, kıyamet günü sahiplerinin binekleri olacaktır. Kurban, günahları temizler, belâları defeder. Kurban kes, zira kurban kesmek, müminler için Hazret-i İsmail’e fidye olarak gelen kurbanı kesmek gibidir. Kurban sebebiyle Hazret-i İsmail’i, bağların eziyetinden ve bıçağın keskinliğinden kurtardığım gibi, kurban kesen Müslümanı da bu sebeple Cehennem ’den ve azabının şiddetinden kurtarırım.”

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

  • “Kurban Bayramı günü, Allâhü Teâlâ indinde, günlerin en büyüklerindendir.”
  • “Kurban kesiniz ve ona iyi muamele ediniz. Muhakkak bir kimse kurbanını alır, onu kıbleye çevirip (usulünce) keserse, kıyamet gününde, o kurbanın kanı ve tüyü, onu koruyan iki kale olur. Muhakkak kurbanın kanı, heder olmaz, (sevabı) Allâhü Teâlâ’nın muhafazasında (olduğu hâlde) toprağa düşer. (Kurban keserek) azıcık bir infak (yani Allah rızası için harcama) sebebiyle çok mükâfata nail olursunuz.”
  • “Kim, Kurban Bayramı gününde kesmek için kurbanına yaklaşırsa, Allâhü Teâlâ’nın rahmeti de Cennet’te ona yaklaşır. Kurbanını kestiği zaman, kanından akan ilk damla ile birlikte, Allâhü Teâlâ, onu mağfiret eder. Allâhü Teâlâ, o kurbanı kıyamet gününde (kabirden) mahşere kadar onun için binek kılar, (kurbanın) derisi ve her kılı adedince ona sevap ihsan eder.”

Gücü yeten kimsenin, Allah’ın rızasına ve şefaate nail olmak niyetiyle Peygamberimiz (s.a.v.) Hazretleri için bir kurban kesmesi menduptur. Aliyyü’l-Murtezâ (k.v.) biri kendisi için, biri Resûl-i Ekrem Efendimiz için olmak üzere iki koç kurban eder ve ‘Resûlullah (s.a.v.), zât-ı şerifleri için kurban kesmeyi bana vasiyet buyurdular.’ derdi.

Bizden haberdar olmak için web sitemizdeki blog bölümünü, youtube kanalımızı ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.