0
No products in the cart.

Kurban Kesildikten Sonra Yapılması Gereken İbadetler

Kurban Kesildikten Sonra Kılınacak Namaz

Kurban sahibi kurbanını kestikten veya başka birine kestirdikten sonra;

“Kurbanınızı kestiğinizde elinizdeki bıçağı bırakın. Sonra iki rek’at namaz kılın. Müslümanlardan hangi kimse bu iki rek’at namazı kılar da Allahü Teâlâ Hazretlerinden bir şey isterse Allahü Teâlâ hazretleri elbette o kimseye istediği şeyi verir.”

hadîs-i Şerîf’ine uyarak iki rek’at namaz kılmak müstehaptır.

Namazın birinci rek’atinde Fatiha’dan sonra Kevser Suresi (“İnnâ a’taynâ..”), ikinci rek’atinde İhlas Suresi (“Kul hüvellahü ehad..”) okunur.

Bu namazdan sonra

اَللٰهُّمَّ هٰذَا الْكَبْشُ (اَوْ هٰذَا الْبَقَرُ اَوْ هٰذَا الْمَعْزُ) مِنْكَ وَلَكَ وَاِلَيْكَ

فَتَقَبَّلْ مِنّىِ بِلُطْفِكَ وَكَرَ مِكَ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ اِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَاِسْمَاعِيلَ ذَبِيحِكَ

وَمُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَ مِكَ ياَ اَكْرَمَ الْاَكْرَ مِينَ

 

“Allâhümme hâze’l-kebşu, (ev hâze’l-bakaru, ev hâze’l-ma’zü) minke ve leke ve ileyke. Fetekabbel minnî bilutfike ve keramike kemâ tekabbelte min İbrâhîme Halîlike ve İsmâîle Zebîhıke ve Muhammedin Habîbike bifazlike ve cûdike ve keramike Yâ Ekrame’l-Ekramin”

duâsını okuyup dinî ve dünyevî hâcetler için dua edilir. (Ziyâ-i Ma’nevî)

(Koç ise duaya “Allâhümme hâze’l-kebşu..”, sığır ise “Allâhümme hâze’l-bakaru..”, keçi ise “Allâhümme hâze’lma‘zü..” diye başlar.)

Manası: “Ya Rabbi, bu koyun (veya sığır veya keçi ne kesildiyse) sendendir, senin içindir, sanadır. Lütfunla ve kereminle Halil’in İbrahim (a.s.) ve Zebihin (kurbanın) İsmail a.s.’dan ve Habibin Muhammed (s.a.v.)’den kabul ettiğin gibi kabul et. Fazlın, keremin ve lütfunla, ey ikram edenlerin en ikram edeni…

Kurban Kesildikten Sonra Yapılması Gereken İbadetler

Kurban Etinin Taksimi

Kurban etinin üçe taksimi müstehaptır.

  1. Üçte biri sadaka olarak verilir.
  2. Üçte biriyle akraba ve dostlarına hediye veya ziyâfet olarak verilir.
  3. Üçte birini de -nafakaları üzerine olan- ailesine ve evlâdına yedirir. (Bedâyi)

Etin bir kısmını hediye etmek veya tamamını bağışlamak câizdir.

Kurban kesen kimse ihtiyaç sahibi ise, kurbanını ev halkına yedirmesi efdal ve müstehaptır. (Hindiye, Bedâyi, Tahtâvî)

Kurban ortaklarından biri kurban kesilmeden ölse, vârislerinden büyüğünün izniyle kesildiğinde kurban sahih olur. (Hindiyye)

Bir kimse aldığı kurbanı kesemeden ölse kurban miras malı olup vârislere intikal eder. Vârisler kendileri için kesseler câiz olur. (Nazm-ı Zendûsî)

Ortak Kesilen Kurbanın Taksimi

Kurban ortak kesildiğinde etini tahminen taksim câiz olmaz, tartarak taksim etmek icap eder.

Lâkin taksim ederken et ile beraber hisselerinde deri, ayak, baş, ciğer veyahut yağından ve işkembesinden bir parça olursa, tahminen taksim câiz olur. (Kâzîhân ve diğerleri)

Taksim etmeden hepsi birlikte etini pişirip yeseler, câizdir.

Bir kimse kendisi, ailesi ve büyük çocukları için kurban etmek niyetiyle bir sığır alsa etini taksim eylemek şart olmaz.

 

Bizden haberdar olmak için web sitemizdeki blog bölümünü, youtube kanalımızı ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.