0
No products in the cart.

Hangi Hayvanlar Kurban Edilir? Kurban Eti Nasıl Saklanır?

Zilhicce ayının onuncu, on birinci, on ikinci günleri ile on birinci on ikinci gecelerinde ibadet ve Allah’a yakınlık niyeti ile kesilen beş nevi hayvana (koyun, keçi, sığır, deve, manda) kurban denir. Bu yazımızda hangi hayvanlardan kurban olur? Kurban eti nasıl saklanır? Kurban etinin taksimi sorularını yanıtladık.

Hangi Hayvanlar Kurban Edilir?

Kurban edilmeleri câiz olan hayvanlar; koyun, keçi, sığır, manda ve devedir.

Bir yaşını bitirip iki yaşına girmiş koyun ve keçi, iki yaşını bitirip üç yaşına girmiş sığır ve manda, beş yaşını tamamlayıp altı yaşına girmiş olan deve, kurban olur. Ancak kuzu büyük olup bir senelik koyundan fark olunamazsa ve altı ayını tamamlamışsa kurban olur. Kurban, vahşî (yabani) olmamalıdır.

Bir sığır, bir manda veya bir deve, en çok yedi kişi için kurban olur. Yani yedi kişi müşterek olarak bir sığırı veya deveyi kurban edebilirler. Ortaklar, yedi kişiden az, tek veya çift olabilir.

Koyun ve keçi hisse kabul etmez. Bir koyun veya bir keçi, yalnız bir kişi için kurban olur. Bir kimse, arzu ederse iki koyun da kurban edebilir. Zira, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, her sene iki koç kurban ederdi. Veda Haccında yüz deve kurban etmişlerdi.

Ortakların; inek, öküz, deve veya manda kurban ederken, kurbanı hep birlikte almaları veyahut içlerinden birine vekâlet vermeleri müstehabdır.

Ortakların bazısı vacip kurbana, diğerleri sünnet, nafile, nezir (adak) veya akika kurbanına niyet etse yahut ortakların bazısı ölmüş olsa yahut sabi (ergenliğe girmemiş) veya bunamış olsa da kurban câiz olur.

kurban eti saklama

Kurban Etinin Taksimi

Kesilen kurbanın etinin üçe taksimi müstehabdır:

  • Üçte biri, sadaka olarak verilir. Üçte biri, akraba ve dostlara hediye edilir veya ziyafet verilir. Üçte biri de nafakaları (geçimleri), üzerine vacip olan kimselere yedirilir.
  • Kurban etinin bir kısmını hediye etmek veya etin tamamını bağışlamak câizdir.
  • Kurban kesen, ihtiyaç sahibi ise kurbanın tamamını ev halkına yedirmesi müstehâbdır ve daha faziletlidir.

Kurban Eti Nasıl Saklanır?

  • Kurban olarak, hastalıksız ve sağlık kontrolleri yapılmış hayvanlar alınmalıdır. Hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, parçalanması, etin nakli, muhafazası ve pişirilmesinde temizliğe son derece dikkat edilmelidir.
  • Sakatat ile etler, aynı yerde bulundurulmamalıdır.
  • Kesme, yüzme ve parçalama işleri, serin yerlerde yapılmalı; kan, bağırsak vs. şeyler, gelişi güzel etrafa atılmamalı ve akarsulara dökülmemelidir.
  • Etler, kesildiği sıcaklıkta buzdolabına, poşet içine veya hava almayacak şekilde büyük parçalar hâlinde üst üste konulmamalıdır. Etin sıcaklığı düştükten sonra buzdolabına konulup 12 saat dinlendirilmelidir. Hemen yenilmeyecek etler, bu dinlendirmeden sonra, ihtiyaca uygun miktarlarda porsiyon yapılarak derin dondurucuya konulmalı veya kavurma yapılarak muhafaza edilmelidir.
  • Et, buzdolabında 2-3 gün, kıyma ise 1 gün dayanır. Eğer hemen kullanılmayacaksa küçük paketlerde, dondurucuda saklanmalıdır. Donmuş etler, çözülmesi için dondurucudan çıkarılıp buzdolabında bekletilmeli, kalorifer ve soba üzerinde, oda sıcaklığında veya ılık suda bekletilmemelidir.
  • Pişmiş etler sıcak iken derin dondurucuya konulmamalı, oda sıcaklığında 2 saatten fazla da bekletilmemelidir.
  • Çiğ eti hazırlamadan önce ve sonra, eller iyice yıkanıp kurulanmalıdır. Çiğ etler için kullanılan bıçak ve kesme tahtası yıkanmadan, meyve ve sebzeler için kullanılmamalıdır. Mümkünse et için ayrı bir kesme tahtası olmalıdır.

Bizden haberdar olmak için web sitemizdeki blog bölümünü, youtube kanalımızı ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.