0
No products in the cart.

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Dünyadaki bayram günleri, ahiretteki bayramları hatırlatmak için meşru kılınmıştır. Müslümanların dünyada üç bayramı vardır ki; biri haftada bir kere gelen Cuma günü, diğerleri de yılda birer kere gelen Ramazan ve Kurban bayramlarıdır. Bu bayramlar Hz. Allah’ın bu ümmetine verdiği bir hediye ve lütfudur. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki kez cemaatle namaz kılınır. Kurban Bayramı namazı kılındıktan sonra kurbanlık hayvanlar kesilmeye başlanır.

Cenab-ı Hak, kullarının yerine getirip tamamladıkları ibadetlerine mukabil, onlara dünyada bu bayramları ihsan etmiştir.

İslâm’ın rükünlerinden olan Ramazan-ı şerif orucunu tamamladıkları günü onlara bayram kılmıştır. Çünkü farz olan orucu tutanlara, affını ve cehennemden azat etmeyi vadetmiştir. İslâm’ın diğer bir rüknü olan Hac ibadetinin yapıldığı, kurbanların kesildiği günleri de Müslümanlara bayram kılmıştır ki bu bayramların en faziletlisidir.

Peki, Bayram Namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? Bayram Namazına nasıl niyet edilir? Bayram Namazının diğer namazlardan farkı nedir? Bayram Namazı evde kılınır mı? Bayram Namazı hakkında merak edilen tüm soruları sizler için bu yazımızda açıkladık.

Bayram Namazlarının Vakti Ne zaman?

Namazın ilk vakti, beldenin yüksek bir mekânından bakıldığında güneş, doğduğu mahalden bir mızrak miktarı yani on iki karış kadar çıkıp rengi beyazlandığında (yani güneş doğduktan kırk beş dakika sonra)dır. Son vakti güneş zevale gelinceye kadardır. Zeval vakti girince bayram namazı câiz olmaz. Ramazan bayramında özür ile bayram namazını ertesi günün zevaline kadar tehir caiz olur. Lakin kurban bayramında özür ile kerahatsiz ve özürsüz kerahat ile bayramın üçüncü günü zeval vaktine kadar tehir (geciktirme) caizdir.

Bayram Namazı Kaç Rekat?

Bayram namazı, bayram sabahı kılınan iki rekât namazdır. Bu namazın her iki rekatındaki üçer adet fazla tekbire “zevaid tekbirleri” denir. Vacip olan bu tekbirler, birinci rekâtta kıraatten önce, ikinci rekâtta kıraatten sonra alınır.

Bayram namazı şöyle kılınır: “Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye kalben niyet edilir.

1.Rekat

  • Allâhü Ekber” diyerek imam ile beraber iftitâh tekbiri alındıktan sonra eller bağlanır.
  • Sübhâneke”den sonra imam sesli, cemaat sessiz “Allâhü Ekber” diyerek ellerini kulaklarına kaldırır ve yanlara salar.
  • Yine elleri kaldırarak ikinci tekbiri alır ve ellerini yanlara salar.
  • Üçüncü tekbir alınınca eller bağlanır.
  • İmam, açıktan Fâtiha-i şerife ve zammı sure (bir sure veya en az üç ayet) okur, cemaat dinler. Rükû ve secdeden sonra da ikinci rekâta kalkılır.

2.Rekat

  • İkinci rekâtte imam, önce Fâtiha-i şerife sonra zammı sure okur.
  • Sonra üç defa tekbir alınır ve eller her tekbirden sonra yanlara salınır
  • Dördüncü tekbir ile rükûa gidilir ve namaz tamamlanır.

Bayram Namazı

Bayram Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Ramazan Bayramı Namazı: Niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama

Kurban Bayramı Namazı: Niyet ettim Allah rızası için Kurban bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama

Teşrik Tekbirleri Nedir? Nasıl Okunur?

Teşrîk tekbiri:

اَللهُ اَكْبَرْ اَللهُ اَكْبَرْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرْ

اَللهُ اَكْبَرْ وَ ِللهِ الْحَمْدْ

“Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ İlâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhilhamd” demektir.

اَللهُ اَكْبَرْ اَللهُ اَكْبَرْ

(Allâhü ekber Allâhü ekber) lafz-ı şerîfini, İbrâhim Aleyhisselâm İsmâil Aleyhisselâm’ı kurban etmek üzere iken kesmekte acele etmesin diye Cebrâil Aleyhisselâm okumuştur.
Bu tekbiri işitince İbrâhim Aleyhisselâm:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرْ

(Lâ İlâhe illallâhü vallâhü ekber) buyurdu. İsmâil
Aleyhisselâm da kesilmeyeceğini anlayınca:

اَللهُ اَكْبَرْ وَ ِللهِ الْحَمْدْ

(Allâhü ekber ve lillâhilhamd) buyurdu.

Bu tekbirin ilk vakti arefe günü sabah namazının farzının selamından sonradır. Son vakti, Zilhicce ayının on üçüncü, dördüncü bayram günü ikindi namazının farzının selamından sonradır. Tekbirler yirmi üç vakitte tamam olur.

İş bu yirmi üç vakitte her kimin üzerine beş vakit namaz farz ise o kimse üzerine farz namazlardan selam verdiğinde hemen tekbir okuması vacip olur.

İmam, cemaat, mesbük, lahik, yalnız kılan, misafir, şehirli, köylü hepsi aynıdır, okurlar.

Sol tarafına selam verince yerinden kalkmadan ve mescitten çıkmadan ve dünya kelâmı söylemeden tekbir getirmek lazımdır. Getirmese günahkâr olur. Eğer tekbir getirmeden mescitten çıkarsa yahut kasten veya sehven konuşsa yahut kasten abdestini bozsa tekbir sakıt olur, düşer. Lakin selamdan sonra sehven abdestini bozsa, abdest almadan tekbir getirir. (Dürrü’l-Muhtâr)

Bayram namazından sonra tekbir vacip değildir. Bazı ulemaya göre müstehaptır.

Bayram Namazını Kılmanın Hükmü Nedir?

Cuma namazı kılması farz olan kişilerin bayram namazı kılmaları Hanbelîler’e göre farz-ı kifâye, Hanefîler’e göre vâcip, Mâlikîler’e göre de sünnet-i müekkededir. Şâfiîler’e göre ise üzerine beş vakit namaz farz olan her kadın ve erkeğin bayram namazı kılması sünnettir. (TDV İslam Ansiklopedisi)

Bayram Namazı Kimlere Vaciptir?

Cuma namazı kendilerine farz olan kimselere bayram namazları vacip olur.

Bayram Namazının Diğer Namazlardan Farkı Nedir?

Bayram Namazında ilave tekbirler olduğu için bu açıdan diğer namazlardan farklılık gösterir. Bununla birlikte Cuma namazında, hutbe; farzdan evvel okunur, bayram namazlarında ise namazı müteakip hutbe okunur. Hutbeye, tekbir ile başlanır, cemaat de bu tekbirlere hafif sesle iştirak eder. Cuma namazında hutbeyi dinlemek farz iken Bayram Namazında hutbeyi dinlemek sünnettir.

Bayram Namazı Evde Kılınır Mı?

Bayramlarda her Müslüman için önemli olan görevlerden biri bayram namazını kılmaktır. Hanefi mezhebine göre, cuma namazı farz olan bir kişinin bayram namazı kılması vaciptir. Bayram namazı cemaatle kılınır, tek başına kılınmaz.

Vakti geçmek ve imama yetişememek suretiyle bayram namazını kılamayan kimse kaza edemez, tek başına kılamaz. Ancak yetişemeyenler ikinci bir cemaat olarak kılabilirler. (Nimet-i İslam)

Bizden haberdar olmak için web sitemizdeki blog bölümünü, youtube kanalımızı ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.